think_questisj_ph

 

Colegiul Economic

Virgil Madgearu

 " Cu noi cuceresti lumea afacerilor! "

 

 

  •  Colectivul de conducere:

Director:

   prof. ing. PETRICA DRAGOMIR

Director adjunct:

    prof. MIRCEA VIȘAN

  •   Consilier pe probleme educative:

    prof. ALINA MOISE

  •  Responsabil cu proiecte internationale

    prof. IULIA DRAGOMIR

 

 

 

Materiale:

 

 

PENTRU  IMPLEMENTAREA  STRATEGIEI  NAȚIONALE  ANTICORUPȚIE  2012-2015

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

     ANUNT

 

 

            În anul școlar 2016-2017 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești organizează înscrieri pentru :

    ٭  ȘCOALA POSTLICEALĂ – cursuri de zi :

       - o clas㠖 domeniul Economic, specializarea Asistent de gestiune

       - o clasă - domeniul Servicii, specializarea Tehnician în activități de secretariat

       - o clas㠖 domeniul Turism și alimentație, specializarea Agent de turism - ghid

     ٭ LICEU RUTA PROGRESIVĂ – cursuri serale o clasă a XII-a – profilul Tehnician în activități de comerț

    Cursurile sunt GRATUITE, cheltuielile de transport sunt decontate!

    Relații la telefon 0244.542.341.

 

 

 

         Repartiție clasa a-IX-a

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

INVITAȚIE

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploie ti organizează, cu sprijinul partenerilor, ș
Târgul Na ional al Firmelor de Exerci iuț ț i concursul na ional ș ț Romanian Business Challenge
Edi ia a VII-aț , în perioada 26-27.05.2016. Activită i care dezvoltă spiritul antreprenorial i creează ț ș
premisele pentru integrarea mai rapidă a elevilor pe pia a muncii. ț
Coordonatori proiect:
Prof. ing. Petrica Dragomir
Prof. ec. Simona Lupu
NOTĂ:
Termenul de înscriere a fost prelungit până pe data de : 20 mai 2016;
Pancartă firmă pentru deschiderea oficială;
Conform normativelor ISU i programului de desfă urare, fiecare firmă de exerci iu poate ș ș ț
participa cu max 5 elevi;
Vineri 27.05.2016, între orele 13.00-15.00 pot participa i al i elevi în calitate de vizitatori, ș ț
maxim 50 persoane / oră, pe bază de programare la Biroul de Informa ii, joi 26.05.2016;ț
Vă rugăm să studia i cu aten ie Regulamentul de organizare.

         Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești organizează, cu sprijinul partenerilor, Târgul Național al Firmelor de Exercițiu și concursul național Romanian Business Challenge  Ediția a VII-a, în perioada 26-27.05.2016. Activități care dezvoltă spiritul antreprenorial și creează premisele pentru integrarea mai rapidă a elevilor pe piața muncii.

            

Mulțumim  instituțiilor partenere, reprezentanților acestora și sponsorilor  pentru sprijinul acordat în implementarea și dezvoltarea unor concepte moderne în învățământul românesc: firma de exercițiu, concursuri pe teme de antreprenoriat, care dezvoltă elevilor creativitatea, analiza critică, sinteza, lucru în echipă necesare interpretării evoluțiilor din mediu economic și integrării lor mai rapid pe piața muncii. Metode care asigură totodată dezvoltarea calității în unitățile de învățământ profesional și tehnic.
Mulțumim participanților,  profesorilor coordonatori, membrilor comisiilor de evaluare și  organizare,  voluntarilor pentru implicarea și dăruirea în derularea  acestor activități.
 
Coordonatori proiect:
                       Prof.  ing. Petrica Dragomir
                       Prof. ec. Simona Lupu

 

 

 

CONCURSURI DE TOP LA PLOIEȘTI PENTRU  VIITORII ANTREPRENORI

Romanian Business Challenge - Poze

 

 

 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploie ti organizează, cu sprijinul partenerilor, ș
Târgul Na ional al Firmelor de Exerci iuț ț i concursul na ional ș ț Romanian Business Challenge
Edi ia a VII-aț , în perioada 26-27.05.2016. Activită i care dezvoltă spiritul antreprenorial i creează ț ș
premisele pentru integrarea mai rapidă a elevilor pe pia a muncii. ț
Coordonatori proiect:
Prof. ing. Petrica Dragomir
Prof. ec. Simona Lupu
NOTĂ:
Termenul de înscriere a fost prelungit până pe data de : 20 mai 2016;
Pancartă firmă pentru deschiderea oficială;
Conform normativelor ISU i programului de desfă urare, fiecare firmă de exerci iu poate ș ș ț
participa cu max 5 elevi;
Vineri 27.05.2016, între orele 13.00-15.00 pot participa i al i elevi în calitate de vizitatori, ș ț
maxim 50 persoane / oră, pe bază de programare la Biroul de Informa ii, joi 26.05.2016;ț
Vă rugăm să studia i cu aten ie Regulamentul de organizare.

        

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploie ti organizează, cu sprijinul partenerilor, ș
Târgul Na ional al Firmelor de Exerci iuț ț i concursul na ional ș ț Romanian Business Challenge
Edi ia a VII-aț , în perioada 26-27.05.2016. Activită i care dezvoltă spiritul antreprenorial i creează ț ș
premisele pentru integrarea mai rapidă a elevilor pe pia a muncii. ț
Coordonatori proiect:
Prof. ing. Petrica Dragomir
Prof. ec. Simona Lupu
NOTĂ:
Termenul de înscriere a fost prelungit până pe data de : 20 mai 2016;
Pancartă firmă pentru deschiderea oficială;
Conform normativelor ISU i programului de desfă urare, fiecare firmă de exerci iu poate ș ș ț
participa cu max 5 elevi;
Vineri 27.05.2016, între orele 13.00-15.00 pot participa i al i elevi în calitate de vizitatori, ș ț
maxim 50 persoane / oră, pe bază de programare la Biroul de Informa ii, joi 26.05.2016;ț
Vă rugăm să studia i cu aten ie Regulamentul de organizare.

 

 

 

      CRITERII SPECIFICE pentru selectarea cadrelor didactice care participa la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de ănvățământ

 

 

    Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești, propune: 

    Concursul Județean Peisajul meu... în culori și cuvinte, din cadrul Proiectului Adolescent în lumea cărților, inclus în calendarul activităților județene din Prahova - 2015 - poziția 65, participant la PROGRAMUL  DE  GRANTURI „BOOKS 4 YOUTH”.

Anunt concurs

Regulamentul concursului

Rezultatele concursului

Rezultatele concursului - creatie literara

Rezultatele concursului - creatie plastica


    Buletin informativ-Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiesti, nr.1/2015

 

        Buletin informativ-Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiesti, nr.1/2014

 

   Buletin informativ-Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiesti, nr.2/2014

 

 

Cuvantul directorului la deschiderea anului scolar 2014-2015

    

 

     

SCOALA EUROPEANA 2013

                      

  PLIANT                             

 

REVISTA LYCEUM

 

 

 

REZULTATELE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI IN ANUL SCOLAR 2012 - 2013