eduthink_questisj_ph


Colegiul Economic

”Virgil Madgearu”

 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2016 - 2017

LICEU  (cursuri zi)

9 clase a IX-a:

    1 clasa: Filieră teoretică - Profil real - Specializarea matematică-informatică (intensiv informatică)

   8 clase: Filiera tehnologică - Profil servicii:

      3 clase:  Domeniul: Economic, Specializarea: Tehnician in activităţi economice

     3 clase : Domeniul: Comerţ,  Specializarea: Tehnician achiziții și contractări 

      1 clasă : Domeniul: Turism şi alimentaţie,  Specializarea: Tehnician în turism

      1 clasă : Domeniul: Turism şi alimentaţie,  Specializarea: Tehnician în gastronomie

 ȘCOALA PROFESIONALĂ

(durata 3 ani - cursuri zi)

 •  1 clasa a IX-a: Domeniul: Turism și alimentație /Specializarea: Bucătar

       LICEU RUTĂ PROGRESIVĂ 

(cursuri serale)

1 clasă a-XII-a: Filiera tehnologică - Profil servicii: Domeniul: Comerţ,  Specializarea: Tehnician în activități de comerț

 

Școala postliceală (cursuri zi)

 3 clase:

    1 clasa - Domeniul: Economic; Specializarea:  Asistent de gestiune

   1 clasa - Domeniul: Servicii ; Specializarea:  Tehnician în activități de secretariat

   1 clasa - Domeniul:  Turism si alimentatie; Specializarea:  Agent de turism - ghid

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2015 - 2016

LICEU  (cursuri zi)

9 clase a IX-a:

    1 clasa: Filieră teoretică - Profil real - Specializarea matematică-informatică (intensiv informatică)

   8 clase: Filiera tehnologică - Profil servicii:

      4 clase:  Domeniul: Economic, Specializarea: Tehnician in activităţi economice

     2 clase : Domeniul: Comerţ,  Specializarea: Tehnician in activităţi de comerţ 

      1 clasă : Domeniul: Turism şi alimentaţie,  Specializarea: Tehnician in turism

      1 clasă : Domeniul: Turism şi alimentaţie,  Specializarea: Tehnician in gastronomie

 LICEU  (cursuri serale)

2 clase a-IX-a: Filiera tehnologică - Profil servicii:

  1 clasă : Domeniul: Economic,  Specializarea: Tehnician in activităţi economice

  1 clasă :  Domeniul: Turism şi alimentaţie,  Specializarea: Tehnician în gastronomie

ȘCOALA PROFESIONALĂ (3 ani)

   Filieră:Tehnologică /Profil:Industrie alimentară / Domeniul: Industrie alimentară /Specializarea: Brutar – patiser – preparator produse făinoase

 •  clasa a IX-a:28 locuri din care 14 pentru copiii de la „Organizația Umanitară Concordia”

       ٭ cursuri teoretice/laborator la Colegiul Economic ”V.Madgearu”;

      ٭ instruire practică la brutăria

 „Organizația  Umanitară  Concordia”

 

Pliant de prezentare

 

Şcoala postliceală (cursuri zi) - buget

 3 clase:

    1 clasa - Domeniul: Economic; Specializarea:  Asistent de gestiune

   1 clasa - Domeniul: Economic ; Specializarea:  Agent vamal

   1 clasa - Domeniul:  Turism si alimentatie; Specializarea: Tehnician nutriționist

 

 

  

  

 

 

  

 


EDUCAŢIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

 

 

      Ca forma de recunoastere si apreciere profesionala, stiintifica si culturala, mereu competitiva si performanta, M.E.C. prin Ordinul 5982/15.12.2000 hotaraste schimbarea titulaturii liceului in COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU".

PROFILUL COLEGIULUI

          Colegiul Economic "Virgil Madgearu" ofera instruire in domeniile: informatica, economic, comert, turism si alimentatie.

 

         Colegiul cuprinde clase de liceu zi, seral, frecventa redusa si scoala postliceala astfel :

Filiera teoretica - Profil real:

                Specializarile

o         matematica-informatica (intensiv informatica)

o         matematica-informatica (frecventa redusa)

Filiera tehnologica - Profil servicii:

               Specializarile:

o         Tehnician in activitati economice;

o         Tehnician achizitii si contractari;

o         Tehnician in turism;

o         Tehnician in activitati de comert;

o         Tehnician in gastronomie;

o         Asistent  de gestiune;

o         Agent turism-ghid;

o         Agent vamal;

o         Tehnician nutritionist;

o         Tehnician in activitti de secretariat.

Profilul colegiului este completat si de cursurile de reconversie profesionala a adultilor pentru domeniile: financiar-contabil, cofetar, ospatar, bucatar.

PROGRAMUL ORAR

Colegiul functioneaza in trei schimburi:

      o  clasele a XI-a - a XII-a - 07.00-12.00;

      o  clasele a IX-a - a X-a -    12.00-17.00;

              o   clasele de seral si postliceala - 16.00 - 21.00

            

RESURSE UMANE

 • PROFESORI

  Colectivul de profesori este alcatuit din:

      1 profesor doctor

     36 profesori gradul I;
     14 profesori gradul II;
       8 profesori def.;
       4 profesori debutanti;

       3 maistri instructori.

 • ELEVI

In prezent, colegiul are un efectiv de 1411 de elevi, repartizati astfel:

                Curs de zi – 1029 elevi
                Curs seral - 62 elevi

                Curs frecventa redusa - 171 elevi

                Curs postliceal   -  149 elevi
 

RESURSE MATERIALE

In ceea ce privesc resursele materiale colegiul nostru dispune de :

      - sali de clasa

   - cabinet multimedia cu 25 calculatoare;

   - cabinet CISCO (25 calculatoare + 1 server) legate in rețea

  - cabinet de limba romana;

  - cabinet de limbi straine

  - cabinet de matematica

  - cabinet de biologie

  - cabinet de geografie;

  - cabinet de istorie;

  - cabinet de religie;

  - cabinet de studiul marfurilor;

  - cabinet de turism;

  - cabinet cabinet de SSM

   -  cabinet de contabilitate 

  -  cabinet fonic (28 stații, tablă interactivă,1 calculator, 1 videoproiector);

   - cabinet firme de exercițiu;

  - cabinet  consiliere şi orientare şcolară ;

   - amfiteatru-cabinet de integrare in UE ;

- complex de instruire practică (laborator culinar şi salon restaurant-Tehnica servirii, magazin alimentar);

  - Sală de sport (care necesită reabilitare);

  -Biblioteca (circa 40000 de volume in limba romana; (beletristica si specialitate) si 2000 de volume in limbi de circulatie internationala; casete video; albume)

 - Cabinet medical

 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

 Procesul de invatamant in colegiul nostru este structurat astfel:
      ●  clasa a IX-a - pregatire economica de baza
      ●  clasa a X-a - pregatire economica generala
      ●  clasa a XI-a – a XII-a ruta directa - specializare in profilurile:
          - Economic, cu finalitate – tehnician in activitati economice
          - Turism, cu finalitate – tehnician in turism

          - Achizitii si contractari, cu finalitate - tehnician in achizitii si contractari.

    

        Facem mentiunea ca la sfarsitul clasei a XII-a  are loc examenul de obtinere a atestatului profesional in specializarea aleasa.

         Activitatile practice se realizeaza in cabinetele de informatica de gestiune, studiul marfurilor, in complexul de instruire practica, in agentia de turism, dar si la agentii economici cu care avem parteneriate.

         Seriozitatea, consecventa elevilor, competenta profesorilor se regasesc in  pregatirea curenta a elevilor ;  rezultatele remarcabile la examenul de bacalaureat;
         Dimensiunile performante ale colegiului nostru se confirma in fiecare an prin rezultatele de exceptie pe care elevii le obtin la olimpiadele scolare, de la etapa locala pana la cea nationala si chiar internationala.

         Sesiunile stiintifice anuale ale profesorilor si elevilor sunt o dovada in plus a interesului si seriozitatii cu care sunt abordate toate disciplinele de invatamant. Acest aspect este evidentiat si de paleta facultatilor abordate cu succes de absolventii nostri: de la A.S.E. si DREPT la FILOLOGIE, CHIMIE, MATEMATICA, POLITEHNICA, MEDICINA, FARMACIE, TEATRU, JURNALISM.

          O dovada a aprecierii de care se bucura colegiul nostru este faptul ca  in cadrul acestuia s-a deschis, sub egida I.S.M.B., Centrul de Documentare pentru Educatie Economica si Antreprenoriala (singurul din tara) care permite atat cadrelor didactice cat si elevilor, din toate liceele, sa consulte lucrari de specialitate.

Putem sustine cu justificata mandrie:

COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU” SE AFLA LA INTERSECTIA ŞANSEI, REUŞITEI ŞI SUCCESULUI!..