Metodologia de organizare și funcionare
a învăământului dua

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual

Anexa 1: Contract de parteneriat

Anexa 2 : Solicitare școlarizare învățământ dual