eduthink_questisj_ph


Colegiul Economic

Virgil Madgearu

 

 

  SCURT ISTORIC


      A vorbi despre inceputurile acestui colegiu inseamna sa ne intoarcem in septembrie 1966, cand din Ordinul nr. 600/1966 al Ministerului Invatamantului a luat fiinta “Liceul Economic Nr. 1”, cu intentia de a reinvia buna traditie a scolilor comerciale romanesti. Tot din Ordinul Ministerului Invatamantului, in februarie 1992, liceului i se atribuie numele de “Virgil Madgearu”, iar prin Ordinul 59182/5.12.2000 se atribuie institutiei denumirea de Colegiul Economic “V. Madgearu” forma de recunoastere si apreciere a rezultatelor deosebite obtinute de absolventii nostri, a caror pregatire profesionala, stiintifica si culturala a fost mereu competitiva si performanta.

 

 


COLEGIUL ECONOMIC  "VIRGIL MADGEARU"  PLOIESTI

                Pagini de istorie

Anul 1874 este considerat anul înființării învățământului comercial în orașul Ploiești. La 28 februarie 1874, prin adresa nr. 2310, Ministerul Instrucțiunii și Cultelor trimite primăriei Ploiești aprobarea pentru înființarea școlii comerciale din Ploiești. La sfârșitul aceluiași an primăria face propuneri de profesori pentru anul școlar 1874-1875, cei mai mulți profesori fiind de la gimnaziul „Petru și Pavel”, iar ca director e propus Pavel Eliade, singurul specialist în științele comerciale din orașul Ploiești. Școala comercială din Ploiești începe să funcționeze doar cu 17 elevi. Cursurile au avut o durată de 4 ani, iar elevii erau recrutați dintre absolvenții școlilor primare din județul Prahova.

 Din anul 1886, deoarece numărul de clase se mărește considerabil și este necesar un local mai încăpător, școala își începe cursurile în casele Luxiței Alexandrescu din strada Pensionatului. Aici funcționează până la 23 aprilie 1895, când a fost mutată în casele A. Ergas și Samuel (Strada Virtuții).

Școala din Ploiești se va intitula Școala Comercială de gradul I, începând cu anul 1894, și va avea cursuri cu o durată de 3 ani. Din 1898 Liceul „ Petru și Pavel” este înzestrat cu un local nou, iar școala comercială funcționează până în 1919 în localul din strada Gheorghe Lazăr.

În 1923 Ministerul aprobă ca în Ploiești să funcționeze trei tipuri de școli comerciale: Școala Elementară de Comerț „Spiru Haret”, Școala Superioară de Comerț, Școala Practică de Comerț – curs seral.

În martie 1924 s-au început lucrările construcției marelui „ Palat al Școlii Comerciale” ( teren cumpărat pe Calea Oilor – fost General Dragalina, azi Gheorghe Doja nr. 68 - Ploiești).

Învățământul comercial pentru fete, cu o școală elementară și una superioară, a luat ființă în anul 1925.

În 1936-1937 legea învățământului comercial secundar prevedea organizarea școlilor comerciale prin urmare aceasta a condus și la unificarea celor două școli comerciale pentru fete și la transformarea lor în Liceul Comercial de fete, formă sub care a funcționat până în anul 1948.

În anul 1938, ca urmare Legii Învățământului Comercial din anul 1936, cele doua scoli existente de băieți, Școala Superioară de Comerț și Gimnaziul Comercial, conform ordinului Ministerului Instrucțiunii nr. 26219/ l5 februarie 1938, s-au transformat în Liceul Comercial de Băieți „ Spiru Haret” din Ploiești, sub conducerea profesorilor Toma Voiculescu-director, Nicolae Simache - director adjunct și Octavian Diaconescu-secretar.

Liceul a fost desființat prin Legea Reformei Învățământului din anul 1948 și transformat în Școala Tehnică de Administrație Economică, desființată și aceasta prin lichidare, la începutul anilor ̀50.

 În 1964-1965, în cadrul Grupului Școlar Economic erau 422 de elevi, dintre care 345 de fete și 77 de băieți.

Din 1 septembrie 1972 baza materială a școlii se îmbogățește cu un local situat în strada Rudului nr. 24.

 De-a lungul anilor s-au afirmat dascăli de prestigiu, care și-au legat numele de învățământul comercial.. După înființarea școlii comerciale din Ploiești, directorul, Pavel Eliade, era și singurul specialist în științe comerciale. Analiza documentelor de arhivă atestă că în timp școala a beneficiat de profesori de marcă cum ar fi: Ion. I. Romanescu (lb. română, franceză, germană), Niculae Crapellianu (științe naturale și matematică), Iosif Wallenstein (desen și caligrafia), Elena Manolescu (contabilitate și birou comercial), Eufrosina Zaharescu (contabilitate și birou comercial), Toma Voiculescu (contabilitate), Stelian Papina (birou comercial), Nicolae Moisuc (germană). Lista este desigur mult mai amplă și nu poate să-i omită pe următorii dascăli care prin activitatea desfășurată au contribuit la ridicarea prestigiului învățământului comercial prahovean: Palade Teodor, Nicolae Simache, Gheorghe Canciu, Ion Danielescu.

După 1972, când școala se muta în localul din strada Rudului, nr. 24, din echipa de profesori care reușește să dea Liceului Economic girul seriozității și al competitivității au făcut parte: Aurelian Buzatu, Aurel Baciu, Aglaia Toma, Gheorghe Sorescu, Ifimia Botezatu, Liviu Balacă, Cornelia Stan, Maria Necșulescu, Stanca Apalachiței, Eugenia Loghin, Rodica Matei.

La conducerea diferitelor forme de învățământ comercial prahovean s-au succedat: Eliade P. Pavel (1874-1875), Niculae Crapellianu (1875-1891), Teodor Nicolau (1891-1904), Raul Bulfinschi (1913-1920), Alexandru Oprescu (1923-1930), Traian Manolescu (1930-1933), Romulus Crețulescu (1934-1937), Gheorghe Popescu Ciocănel (1923-1926), Constantin Popescu Cotești (1934-1937), Nicolae S. Pavel (1938-1945), Marian Sîrbu (1946-1950), Eugen Ștefănescu (1928-1940), Elena Teodorescu (1928-1937), Paraschiva Botescu (1961-1968), Aurelian Buzatu, Dumitru Bisnel, Aglaia Toma, Constantin Dinu, Mariana Nicolescu.

În anul școlar 1980-1981, baza materială a școlii era constituită din 20 de săli de clasă (dintre care 9 cabinete și o sală de sport), laboratoare (2 de fizică, 1 de chimie, 1 fonic, 3 de tehnologie, merceologie, mecanisme) și 2 ateliere.

În anul școlar 1999 - 2000 Grupul Școlar Economic are un colectiv didactic format din 54 de profesori (34 profesori cu gradul I, 9 profesori gradul II, 8 profesori cu definitivat și 3 profesori debutanți), 10 maiștri instructori (8 maiștri cu gradul I și 2 maiștri cu gradul II), personal nedidactic și didactic-auxiliar, și dispune de o bază materială adecvată unui bun proces instructiv-educativ: 13 săli de clasă, 5 laboratoare, 13 cabinete, 1 amfiteatru, o sală de sport, un teren de sport, o bibliotecă, o sală de lectură, internat (capacitate de cazare 120 elevi) și cantină școlară. Liceul pregătește în acest an școlar pentru următoarele profesii din domeniul economic: finanțe - contabilitate, comerț, alimentație publică (liceu zi) și vânzători, bucătari, cofetari (școala profesională), finanțe - contabilitate și comerț (liceu seral), finanțe-contabilitate (școala postliceală).

 Ca o încununare a activității laborioase desfășurate de Grupul Școlar Economic, odată cu împlinirea a 125 de ani de existență a Școlii medii comerciale, școala a fost ridicată la rangul de colegiu în anul 2000 și a împrumutat numele unei personalități providențiale Virgil Madgearu, patriot, economist, profesor și om politic remarcabil.

În prezent Colegiul Economic „Virgil Madgearu” se remarcă prin parteneriatele stabilite cu: Kultur-Kontakt (Austria - România – Bulgaria - Albania, realizând proiectele: „Dezvoltarea și sprijinirea școlilor de turism din România”, Tournet, Econet, Tour. reg, Junior Achievement Romania, Cisco Networking Academy Program.

În perioada 15 ianuarie-21 decembrie 2007, școala  noastră a desfășurat proiectul  de Granturi de dezvoltare ”Trăiește românește!”,proiect finanțat în cadrul PGDS  sub coordonarea prof. Dinu Monica. Proiectul și-a propus ca obiective:promovarea și dezvoltarea  în rândul participanților a respectului și responsabilității asupra moștenirii culturale și economice din regiunea natală, prezentarea valorilor, tradițiilor românești în context european, îmbunătățirea procesului de predare – învățare prin activități extracurriculare. Pentru promovarea produselor culinare din zona Prahovei s-a realizat o expoziție culinar㠄Ca la mama acasă”, eveniment la care au participat 30 elevi și 25 profesori din școală, părinți, reprezentanți ai ISJ Prahova, comunitatea locală, mass media locală. Pentru promovarea zonei turistice s-a realizat o expoziție fotografică, iar cu ocazia ”Zilei Colegiului” s-a realizat un panou informativ despre proiect și rezultatele acestuia. Pentru evenimentul de încheiere a proiectului s-a realizat o broșură cu rezultatele proiectului.

„Introduction to Computer Science and Business” a reprezentat proiectul coordonat de MEdC, ISJ PH și prof. prof Iuliana Dan, având grup țintă și beneficiari peste 90 de profesori din învățământul preuniversitar și 56 de elevi din clasele a X-a. Produsele finale ale acestui proiect sunt: Certificare Oracle; inițiere în utilizarea SGBD-urilor (Oracle); utilizarea metodelor moderne de instruire: e-learning; utilizarea instrumentelor folosite în cadrul Oracle Academy; pregătirea tinerilor pentru integrarea pe piața muncii a viitorilor ani în domeniul economic și administrativ prin utilizarea SGBD-ului Oracle.

”Un singur Dumnezeu, mai multe religii” (în cadrul Competiției „ 50 de ani împreuna în diversitate”) a reprezentat un alt proiect în care elevii colegiului au fost implicați. În data de 3 septembrie 2007, European Schoolnet în parteneriat cu Muzeul Europei a lansat concursul școlar „50 de ani împreună în diversitate“ care urmărește să sensibilizeze tinerii în ce privește valorile culturale europene, jaloane ale integrării europene și a celor 50 de ani de unitate în diversitate.

”Trăim în Europa - Trăim în România ” reprezintă proiectul care a avut ca finalitate realizarea de portofolii, referate elaborate de elevi, slide care au  prezentate elevilor ca să devină conștienți cu privire la importanța problematicii mediului și protejării valorilor actuale și a resurselor,dar și la perpetuarea acestor valori în rândul generațiilor viitoare. Proiectul a fost coordonat de prof. Bogaciu Carmen. Proiectul a fost prezent pe site-ul concursului lansat de Uniunea Europeană cu tema  ”50 de ani de unitate în diversitate”.

În anul școlar 2006-2007, prof. Matei Carmen a inițiat un proiect cu tema ”Proiectul verde”. Acesta a avut ca grup țintă și beneficiari 100 de elevi, comunitatea locală și regională. Sensibilizarea elevilor, viitori cetățeni cu drepturi depline, la problematica protecției mediului a reprezentat principalul obiectiv al acestui proiect, iar finalizarea acestuia a constat în  realizarea unei mape de prezentare a proiectului, material floricol și pomicol plantat și organizarea unei excursii de ecologizare în Bușteni, Prahova, zonă intens circulată.

Începând cu 2003, școala noastră desfășoară și proiectul  SEI – AEL sub coordonarea profesoarelor Dan Iuliana și Nicolae Cornelia. Acest proiect are drept scop susținerea procesului de predare-învățare în învățământul preuniversitar cu tehnologii de ultimă oră.

Pentru consilierea și educarea părinților în vederea optimizării relației dintre părinți și copii, în anul școlar 2008-2009, prof. Covaci Luiza, prof. Bogaciu Carmen, prof. Matei Carmen au desfășurat proiectul ”Părinți mai buni-copii mai buni”. S-a reușit astfel responsabilizarea părinților și elevilor cu privire la problemele ce pot apărea din lipsă de comunicare în familie și a rolului familiei în educarea și formarea copiilor ca persoane mature și responsabile. 

Prof. Dragomir Petrica și prof. Matei Carmen au desfășurat în perioada Sept 2008-iunie 2009 proiectul ”Alege Verde” care a avut drept grup-țintă și beneficiari 300 elevi și 10 profesori ai Colegiului, dar și comunitatea locală: ISJ Prahova, Primăria Municipiului Ploiești - serviciul de Protecția Mediului și Ocrotire a Animalelor, Societăți de salubritate și reciclare: ”SC Veolia”, ”SC Alsante”, ”SC Adrepol”, ”SC Blue Bird”, ”SC Muller Guttenbrunn Recycling”, ”SC Remat Holding”, ”SC Nordstar Ser”, ”A.D.P.Ploiești”. 

Începând cu  anul școlar 2008 - 2009, Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Ploiești a obținut proiectul european "Profesie și profesionalism în turismul european" PRO TE, sigurul proiect de acest gen din județul Prahova. Proiectul se adresează elevilor de la clasa a X- a SAM care au desfășurat un stagiu de pregătire de 2 săptămâni în Italia, la școala cu profil economic din OULX. Elevi români din Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești și italieni din Istituto di Istruzione Superiore Statale –Istituto Proffesionale per i Servizi Commerciali e turistici di Oulx , dar și 20 profesori români și italieni au desfășurat în perioada mai 2008-mai 2009 proiectul cu tema ” Suntem toți cetățeni europeni, dar fiecare cu propria identitate”. Prof. Dragomir Petrica, prof. Pietro Ainardi au coordonat acest proiect.

Pornind de la situația economică și de la premisa, susținută de tot mai mulți specialiști în domeniu, că diferența între o firmă de succes și o firmă oarecare constă în managementul fiecăreia, se conturează ideea de a dezvolta tinerilor spiritul antreprenorial, creativitatea, capacitatea de decizie și lucru în echipă. Organizați în firme de exercițiu, elevii din Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Ploiești sunt inițiați în tainele afacerilor, ale economiilor de piață. Ei învață, în mod practic, cum să-și înființeze propria firmă, prin întocmirea documentației de înființare, dar și cum să o organizeze și să o conducă. Elevii elaborează structura organizatorică a firmei, organigrama firmei, Regulamentul de organizare și funcționare, prezintă atribuțiile compartimentelor, relațiile organizatorice dintre acestea și angajează personal.

Astăzi, avem 5 tipuri de educație: învățământ de zi, seral, cu frecvență redusă, școală de arte și meserii, liceu curs inferior și superior, cu un efectiv de 1411 de elevi. Aceștia dobândesc cunoștințe și competențe specifice de la un număr de nu mai puțin de 85 cadre didactice și maiștri instructori.

O realizare pe care o considerăm deosebită, este dobândirea în 2010 și respectiv în 2013  a statutului de ȘCOALĂ EUROPEANĂ, ceea ce reprezintă certificarea că unitatea noastră școlară se înscrie în categoria instituțiilor de învățământ de nivel european, având atât dotări corespunzătoare standardelor cerute în Uniunea Europeană cât și rezultate meritorii la învățătură sau în activitățile conexe.